--- 4 januari 2008 ------
Vandaag is het lokale wired WPA netwerk opgestart. Dit is het resultaat van het
werk dat de afgelopen dagen is verricht om de eerst test uitgave van FreeBSD 7
op de server te installeren. Het Draadloos netwerk is inmiddels (beperkt)
beschikbaar. De beperking wordt veroorzaakt door het feit dat de server meer
lawaai maakt dan ik op anticipeerde en hem daarom 's nachts omwille van mijn
nachtrust uit zet.
Omdat de installatie zozeer vertraagd was (ongeveer 5 weken) heb ik het
enthousiasme waarmee ik aan dit project begon los kunnen laten op een veel
belangrijkere zaak: het opruimen en schoonmaken van mijn kamer. Nu dit is
gebeurd is helaas de akoestiek van mijn kamer verslechterd. De galm is
aanzienlijk toegenomen. Nu de audio streaming en fileserver functionaliteit
worden toegevoegd is er dus iets nieuws om over na te denken...

We zullen zien wat dit jaar voor moois brengt!
- Jouke


--- 4 december 2007 ------
Vanwege een probleem binnen de ontwikkeling van FreeBSD 7 is de installatie van
de eerste server vertraagd met tenminste 19 dagen (tot 12 december).


--- 4 november 2007 ------
Welkom,

Op 23 november 2007 gaat de aanleg van digitale leefomgeving v2.0 van start.
Hieronder valt ondermeer de inrichting van een aantal servers, waarvan er een
reeds in november operationeel dient te zijn.
Deze server zal de basis zijn voor veel ontwikkelingen. Onder andere zal een
volledige handleiding opgesteld worden voor wired WPA installaties op alle
platformen/besturingssystemen alsook informatie over hoe transperante
server-side handshake programma's een provider-firewall kunnen omzeilen.
Het gehele project digitale leefomgeving v2.0 zal nog tot in juni 2008 duren,
maar al begin januari in bruikbare staat verkeren.
Tot de mogelijkheden behoren dan:
- Draadloos netwerk met shared-content-mapping
- Audio streaming
- Automatische backup
- notMac diensten
- Interne ontwikkeling van rekeningbeheer
- Fileserver functionaliteit
Bovendien wordt gewerkt aan Gentoo/Leopard (OS X 10.5) interoperabiliteit
alsmede volledige Dvorak/keymap controle voor Leopard.

Stay tuned!
- Jouke